26.6.2024

Predstavujeme kľúčové vlastnosti: Stabilná SCADA bežiaca 24/7/365 je realitou

Vybudovať SCADA riešenie nie je úplne jednoduchá vec a všetci to vieme. Ak potrebujete kvalitné riešenie pre kritické systémy, je potrebné vybudovať dobrú architektúru a vybrať veľmi stabilnú softvérovú platformu. 

 

Ako je možné dosiahnuť, aby aplikácia bežala 24/7, 365 dní v roku? Je možné, aby aplikácia bežala viac ako 6 rokov?

 

Hoci to vyzerá neuveriteľne, táto možnosť naozaj existuje. Naša programovacia platforma D2000 SCADA je jednou z najstabilnejších, s aplikáciami bežiacimi viac než 3 až 5 rokov. To znamená, že programy, ktoré sú vybudované v D2000 bežia 24/7/365 už roky bez akéhokoľvek zlyhania. 

Screenshot z produkčnej SCADA aplikácie - uptime redundancie je 2857 dní (čo je 7 rokov a 10 mesiacov). Táto aplikácia má 131668 tagov 57 pripojených klientských procesov a aktuálne spracováva cez 600 procesov za sekundu - je to jedna z tých väčších aplikácií.

Aké vlastnosti alebo funkcie musíme implementovať aby sme dosiahli tento výsledok? Za všetkým je potrebné hľadať redundanciu a jej možnosti v D2000 aplikačnom serveri, ktorý by mal byť implementovaný do najdôležitejších súčastí vyvíjaného riešenia. 

Ak potrebujete kritické aplikácie, kde nie je povolená žiadna chyba, redundancia aplikačného servera je jednou z najdôležitejších vecí. To znamená, že každý aplikačný server musí bežať na osobitnom počítači, pokojne aj v geograficky vzdialených lokalitách, no dôležité je mať alternatívnu náhradu servera.  

Screenshot z aplikácie D2000. Jednotlivé aplikačné servery majú uptime 702 dní a 539 dní.

Sieťová redundancia je ďalšou z možností, ktorá povoľuje posielanie dát cez druhotné prepojenie v prípade, že primárne prepojenie zlyhá pred potvrdením prenosu dát.

Čo však v prípade, že potrebujeme archivovať dáta v SCADA a MES aplikáciách? V mnohých prípadoch sa ukladajú naozaj obrovské množstvá dát, ktoré je potrebné archivovať a neprísť o ne. Ak chceme zálohovať dáta, je možné zdvojiť archívy alebo databázy, čím predídeme stratám. Táto funkcionalita je riadená rozdelením výkonu v D2000. Taktiež je možné zdvojiť komunikačné protokoly alebo systémové procesy, čo pomáha zabezpečiť nepretržitý chod aplikácie.

Skúšali sme vybudovať redundantné riešenie s použitím Raspberry Pi, ktoré bolo úspešné. Dve Raspberry Pi spolupracujú ako dva servery a v prípade, že jeden z nich má problém, druhý sa o všetko postará. 

Zabudnite na nočné mory o pádoch celého systému, strate dôležitých dát alebo vybudovaného riešenia. V oblasti priemyselnej automatizácie je možné mať zálohu pre všetko, čo potrebujete a vďaka tomu je možné, aby vaše kritické aplikácie bežali nepretržite.

 

 

Iné blogy