Blog

Články našich zamestnancov venované energetike, priemyslu, automatizácií a iným témam spojeným s IPESOFTom.  

Prediction Management System - Aká bude zajtra situácia na energetickom trhu?

Aká bude zajtra situácia na energetickom trhu? Koľko energie vyrobí zajtra fotovoltaická elektráreň? Aká bude spotreba zazmluvnených odberných miest?

Zjednodušenie komunikácií pri upgrade

Môže upgrade D2000 pomôcť aj vašim komunikáciám? Dá sa niečo na nich vylepšiť alebo zjednodušiť? Tento blog popisuje nedávnu situáciu z reálneho života.

IEC 61850

Ak sa pohybujete v oblasti ochrán, rozvodní, transformátorových staníc a podobne, určite poznáte tento protokol. V blogu sa dozviete ako ho je možné využiť v IPESODT systémoch a v D2000 platforme.

Screenshot v D2000?

Bolo by možné vytvárať snímky obrazovky, aby si v takomto stave dispečer mohol pozrieť ak7 bol stav riadeného systému pred minútou, piatimi,... ?

Prepojenie šiestich SCADA systémov

Upgrade u zákazníka zahŕňal okrem štandardných činností aj nakonfigurovanie prepojenia šiestich menších SCADA systémov s redundantným MES systémom.

Bezpečnosť - Konfigurácia TLS (za 15 minút)

Ako v aplikačnom serveri D2000 nastaviť kryptovanie všetkej sieťovej komunikácie medzi D2000 Serverom a všetkými sieťovými klientmi?

MQTT v praxi

Protokol MQTT je zaujímavý z viacerých pohľadov. Je pomerne jednoduchý na implementáciu a nenáročný na zdroje PLC – v porovnaní s inými ako napr. OPC UA.

Komunikácia - protokol IPv6

Ako efektívne využiť IPv6 v SCADA systémoch a priemyselnej komunikácií? Kvôli rozširujúcim sa možnostiam prinášame tento protokol v najnovšej verzii D2000.

Komunikácia - EthernetIP a zapuzdrené PCCC

Potrebovali sme rozbehnúť komunikáciu s dvoma staršími typmi PLC - MicroLogix 1100 a SLC 5/05. Ako sa nám to podarilo?

Komunikácia - DLMS a koncentrátor Iskraemeco AC750

Hľadáte cenovo optimálne riešenie pre inštalácie, ktoré zahŕňajú desiatky alebo stovky elektromerov zapojených v rámci jednej nízkonapäťovej vetvy?

Archív - migrácia historických databáz z Oracle na PostgreSQL

Je možné hladko premigrovať historickú Oracle databázu na PostgreSQL? Aké výzvy proces prináša? Prinášame jeden reálny príklad.

Databázy v SCADA a MES systémoch

SCADA a MES systémy pracujú s dátami s povahou reálneho času, dátami týkajúcimi sa vlastnej konfigurácie aj s externými dátami. Logická požiadavka je dáta niekam ukladať.