Blog

Články našich zamestnancov venované energetike, priemyslu, automatizácií a iným témam spojeným s IPESOFTom.  

Komunikácia - optimalizácia v protokole Ethernet/IP

Optimalizácia rýchlosti čítania v implementácii Ethernet/IP protokolu v aplikačnom serveri reálneho času Ipesoft D2000 poteší viacerých našich zákazníkov a OEM partnerov.

Diagnostika a ladenie databázových operácií v D2000

Proces D2000 DbManager, slúžiaci na vykonávanie databázových akcií v rámci aplikačného servera reálneho času Ipesoft D2000, ponúka rozsiahle možnosti ladenia, diagnostiky a optimalizovania výkonu pri práci s databázami.

D2000 a práca s databázami

V dnešnom článku si povieme, ako dokáže D2000 pracovať s databázami. Tentokrát nebudeme hovoriť o jeho „zabudovaných“ databázach (konfiguračnej, monitorovacej a archívnej), ale sústredíme sa na prístup k aplikačne špecifickým databázam.

Komunikácia - Danfoss cloud

Komunikačný protokol Danfoss Cloud implementovaný formou ESL skriptu je voľne dostupný pre použitie v D2000.

XML Tool

Jedná sa o schému v D2000, ktorá umožňuje hromadné operácie nad D2000 objektami (zmena rodiča, premenovanie, klonovanie objektov, zmena adries meraných bodov a iné).

Archív a PostgreSql trezory - kompresia

Trezory sú vo väčšine SCADA a MES aplikácií položkou, ktorá má najväčšie nároky na disky.

Gateway v historickom režime

Historický režim gatewaya je už nasadený u jedného z našich zákazníkov, kde slúži MES užívateľom na čítanie skriptom plnených archívov zo SCADA systému.

SCADA architektúra-hodnota objektu

Hodnoty objektov v aplikačnom serveri reálneho času Ipesoft D2000 obsahujú množstvo informácií a príznakov ohľadne kvality hodnoty, včítane užívateľsky nastaviteľných príznakov.

SCADA architektúra-DODM

Dobrý a kvalitný návrh architektúry SCADA systému je kriticky dôležitý nielen pre jeho správne a optimálne fungovanie, ale aj pre jeho dlhodobý rozvoj a rozširovanie jednak samotného SCADA systému a jednak aplikácií, ktoré sú ňom postavené. Tento blog bude o dynamickom objektovom dátovom modele (DODM).

SCADA architektúra - referenčná integrita

Referenciami nazývame vzťahy medzi D2000 objektami – ak jeden objekt používa/potrebuje iný.

Prediction Management System - Aká bude zajtra situácia na energetickom trhu?

Koľko energie vyrobí zajtra fotovoltaická elektráreň? Aká bude spotreba zazmluvnených odberných miest? Odpovede sú kľúčové pre energetikov.

Zjednodušenie komunikácií pri upgrade

Môže upgrade D2000 pomôcť aj vašim komunikáciám? Dá sa niečo na nich vylepšiť alebo zjednodušiť? Tento blog popisuje nedávnu situáciu z reálneho života.